Dane Osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych w sklepie internetowym florpol.pl jest Firma Paradowskich, Marek Paradowski z siedzibą w Zielonce (02-220) przy ul. Ogrodowej 16.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Paradowskich do:

1. Realizacji procesu zamówienia złożonego w sklepie.

2. Rozpatrywania ewentualnych procesów reklamacyjnych.

3. W celach marketingowych – rozsyłaniu newslettera – jeśli klient podczas procesu rejestracji zaznaczył chęć jego otrzymywania.

 

Okres przez, który dane osobowe będą przetrzymywane:

Gromadzone dane wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych pkt 10, p.pkt. 10.3. (Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą).

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1 - 8 (z wyłączeniem pkt 6.) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez kontakt e:mail: sklep@florpol.pl 

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Firmy Paradowskich): przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium